ورکشاپ یکروزه میکرواسکالپ

ورکشاپ یکروزه میکرواسکالپ

مرکز تخصصی اسکالپ آیرملو هرساله با هدف تعلیم و آموزش صحیح و اصولی اسکالپ طبق روش های نوین روز ورکشاپ هایی را برای هنرجویان برگزار می کند.

ورکشاپ یک روزه میکرواسکالپ در تاریخ 7 اردیبهشت با نظارت تخصصی سرکار خانم مهندس آیرملو و جناب آقای مهندس بهرام آیرملو برگزار گردید.

جهت اطلاع بیشتر از ورکشاپ های بعدی، ما را در صفحات اجتماعی خود دنبال کنید.