نقش بانوان در برندهاي پايدار آذر ١٣٩٦

نقش بانوان در برندهاي پايدار آذر ١٣٩٦

نقش بانوان کار آفرین  در برندهای پایدار ، اولین همایشی با این عنوان بود که آذرماه 1396 در مرکز همایشات صدا و سیما در سطح بین المللی برگزار شد .در این همایش مدیران و کارآفرینان برندهای موفق معرفی و از آنان تجلیل به عمل آمد.
در این میان مرکز تخصصی اسکالپ مریم آیرملو به دلیل نوآوری و کیفیت خدمات و دارا بودن گواهینامه های متعدد از آکادمی های بین المللی و همچنین تقدیرنامه از مراکز و انجمن های داخلی ، بیش از سایر مجموعه ها مورد توجه برگزارکنندگان همایش و همچنین رسانه های خبری و مطبوعاتی خبر فوری و .... قرار گرفت.