چهارمين كنفرانس راهبردى در مشاغل پر ريسك چهارم مرداد ١٣٩٧

چهارمين كنفرانس راهبردى در مشاغل پر ريسك چهارم مرداد ١٣٩٧

چهارمین کنفرانس مدیریت راهبردی در مشاغل پر ریسک  توسط اتاق اصناف تهران ،چهارم مرداد 1397 در مرکز همایشات صدا وسیما برگزار شد، شرکت کنندگان در این کنفرانس مدیران و صاحبان مشاغل پر ریسک و موفق استان تهران بودند که از مجموعه های برتر تجلیل به عمل آمد. سرکار خانم مهندس مریم آیرملو و جناب آقای بهرام آیرملو به عنوان مدیران این مجموعه به این کنفرانس دعوت و توسط هیئت رئیسه اتاق اصناف تجلیل شد و تندیس دریافت نمودند.