انجام اسکالپ در دوره شیوع کرونا

انجام اسکالپ در دوره شیوع کرونا

آیا انجام اسکالپ در زمان شیوع "کرونا" خطرناک است ؟

ویروس کرونا از طریق تنفس و همچنین سطوح آلوده به ویروس منتقل می گردد.به این منظور در مرکز اسکالپ آیرملو تمام نکات بهداشتی با جدیت و دقت هرچه تمام تر اجرا می گردد تا از انتقال ویروس در زمان مراجعه شما به مرکز جلوگیری شود.

تمهیدات صورت گرفته در این مرکز دارای بالاترین استانداردها می باشد که تقریبا احتمال انتقال ویروس کرونا در زمان انجام اسکالپ سر را به صفر می رساند.این تمهیدات به شرح زیر است :


کاهش تعداد پذیرش :

تعداد پذیرش همزمان مراجعین در این مرکز به منظور حفظ فاصله گذاری و جلوگیری از شلوغی به کمتر از نصف دوران قبل از کرونا کاهش یافته است.به این ترتیب با رعایت فاصله و کاهش تعداد افراد حاضر در مرکز احتمال انتقال بسیار کاهش می باید.


چک آپ روزانه پرسنل و مراجعین :

کلیه پرسنل مرکز اسکالپ روزانه از لحاظ سلامتی و عدم وجود علایم توسط پزشک مستقر در مرکز چک آپ می شوند. همچنین کلیه مراجعین نیز پیش از انجام اسکالپ توسط پزشک مشاوره شده و از وضعیت آنها از لحاظ سلامت بررسی می شود.


تجهیز پرسنل و مراجعین به پوشش ایزوله ، شیلد مخصوص و ..:

ما برای حفظ سلامت مراجعین و کارکنان تنها به فاصله گذاری و چک آپ سلامتی اکتفا نکرده ایم. به همین منظور کلیه پرسنل مرکز اسکالپ آیرملو مجهز به پوشش گان ایزوله مخصوص ، ماسک ، شیلد صورت ، دستکش و کلاه یکبار مصرف هستند تا حداکثر حفاظت انجام شود.

همچنین به کلیه مراجعین انجام اسکالپ در بدو ورود یک پک یکبار مصرف شامل پوشش گان ایزوله ؛ ماسک ، دستکش ، کلاه و پاپوش یکبار مصرف ارائه می شود.

طبق قوانین جدید مرکز اسکالپ آیرملو در زمان شیوع ویروش کرونا در کشور کلیه ترددها در این مرکز صرفا با پاپوش یکبار مصرف و ماسک انجام می گیرد و کلیه پرسنل هنگام انجام اسکالپ موظف به استفاده از ماسک ، پوشش ایزوله، دستکش و کلاه یکبار مصرف هستند.


رعایت نکات بهداشتی کرونا هنگام انجام اسکالپ سر


استفاده از لوازم یکبار مصرف :

تمام لوازم مورد استفاده برای اسکالپ یکبار مصرف هستند ، همچنین برای احتیاط بیشتر، محیط مرکز در طول روز چندین دفعه ضد عفونی می گردد. ملافه سطح تخت انجام اسکالپ یکبار مصرف است و  پس از اتمام کار برای مراجعه کننده بعدی تعویض می گردد.


توصیه های بهداشتی به منظور انجام اسکالپ :

از تمامی افرادی که قصد انجام اسکالپ سر در مرکز آیرملو را دارند تقاضا می شود در صورت وجود علایمی مانند تب و سرفه از مراجعه به مرکز خودداری نمایند. در ابتدای ورود به مرکز ، دمای بدن و دیگر علایم توسط پزشک حاضر در مرکز بررسی می شود و از قابل ذکر است به منظور حفظ سلامت پرسنل و دیگر مراجعه کنندگان از پذیرش افراد مشکوک معذوریم.

هنگام مراجعه به مرکز راهنمایی های لازم از طرف پرسنل به شما انجام می شود.لطفا همکاری های لازم را به پزشک و پرسنل حاضر در مرکز داشته باشید تا در امنیت و آرامش خیال کامل خدمات مورد نظر خود را دریافت نمایید.

 با رعایت نکات بهداشتی و همدلی با یکدیگر کرونا را شکست می دهیم